Тестоделители, округлители

36 шт

34-110 гр

1,2-4 кг

670х600х2030 мм

0,55 кВт

380 В

Италия

30 шт

40-135 гр

1,2-4 кг

670х600х2030 мм

0,55 кВт

380 В

Италия

20 шт

150-800 гр

3-16 кг

605х710х1095 мм

0,75 кВт

380 В

Италия

50 г...300 г

30 кг

550x850x680 мм

0,93 кВт

220 В

74 кг

Италия

20 шт

100-800 гр

610х680х1100 мм

2,2 кВт

380 В

50 г...300 г

510x510x750 мм

0,37 кВт

220 В

48 кг

Италия

660х880х950 мм

30 кг

Италия